Flasker som er 10 år eller eldre, skadet eller er i dårlig stand kan ikke fylles/byttes hos oss. Flaskene må ha lesbar informasjon om produksjonsår eller revideringsår. Denne merkingen skal stå på håndtaket eller stemplet på flasken. Alle flasker må også ha lesbar merking med et Tara-tall (egenvekt på flasken f.eks. Tara 10.1) Det er ikke pant på gamle flasker. Vi kan ta i mot gamle og ødelagte flasker som avfall. Ny flaske kan kjøpes hos oss